Centar za socijalnu skrb Đakovo

DOBRO DOŠLI NA STRANICE

CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ĐAKOVO

NAŠE RADNO VRIJEME JE:

Od ponedeljka do petka od 07,00 do 15,00 sati

RAD SA STRANKAMA

Od ponedeljka do četvrtka od 07,30 do 12,00 sati

STANKA

Od 10,00 do 10,30

MOŽETE NAM SE OBRATITI

- Osobno dolaskom u naš centar

- Pozivom na naš broj telefona

031/813-331

fax: 813-278

Pismeno, putem pošte na adresu Đakovo, Petra Preradovića 2a,

ili

    Na našu e-mail adresu: czss.djakovo@os.htnet.hr

     

 

Rezultati natječaja - socijalni radnik/radnica

Temeljem natječaja za za radno mjesto socijalne radnice/socijalnog radnika na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je kandidatkinja Mirjana Alduk, mag. soc. rada iz Vinkovaca.

Rezultati natječaja - vozač

Temeljem natječaja za za radno mjesto vozača izabran je Blago Petric iz Đakova.

--------------------

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama (.pdf)